fbpx

Swyddfa Docynnau

Tocynnau

Mae hurwyr Neuadd Albert yn trefnu eu gwerthiant tocynnau eu hunain ar gyfer perfformiadau a digwyddiadau. Os hoffech gael unrhyw wybodaeth am ble i gael tocynnau ar gyfer sioeau yn Neuadd Albert, gweler ein tudalen Digwyddiadau – mae manylion y swyddfa docynnau ar gyfer pob sioe i’w gweld yno. Edrychwch ar y cynllun seddi i gael gwybodaeth am ddewis sedd.

Tocynnau Neuadd Albert

Os yw tocynnau ar gyfer digwyddiad yn cael eu gwerthu gennym ni, y Neuadd Albert, yna mae sawl ffordd y gallwch chi archebu’ch tocynnau. Os yw digwyddiad yn cael ei werthu gennym ni, fe welwch y manylion isod, ar dudalen y digwyddiad.

Yn Bersonol

Ni allwn, ar hyn o bryd, werthu tocynnau yn bersonol trwy asiant lleol. Gobeithiwn allu cynnig hyn yn fuan, ond ni allwn wneud hynny ar hyn o bryd. Sylwch: Nid yw Gwasanaethau Yswiriant Coversure yn Llandrindod bellach yn gwerthu tocynnau ar gyfer Neuadd Albert.

Os na allwch brynu’ch tocyn ar-lein, neu dros y ffôn, cysylltwch â ni trwy e-bost, neu drwy negesydd Facebook, a gallwn drefnu’r tocynnau ar eich cyfer chi.

Gweld Telerau ac Amodau’r Swyddfa Docynnau

Dros y Ffôn– TicketSource

Nawr gallwch archebu’ch tocynnau dros y ffôn, gyda’n gwasanaeth Swyddfa Docynnau Ffôn, a ddarperir gan TicketSource.

Ffoniwch linell archebu TicketSource ar 0333 666 3366 a siaradwch ag un o’r cynghorwyr cyfeillgar.

Sylwch: Codir galwadau ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Codir tâl gwasanaeth ar unrhyw archebion a archebir ar Wasanaeth Swyddfa Docynnau Ffôn Ticketsource, ar ben ffi archebu fach.

Gweld Telerau ac Amodau’r Swyddfa Docynnau

Ar-lein – TicketSource

Gallwch ddefnyddio ein TicketShop ar-lein, a gynhelir gan TicketSource. Mae ffi archebu fach ar docynnau a brynir ar-lein, a gellir eu cadw i’ch ffôn, eu hanfon trwy e-bost atoch i’w hargraffu, neu eu postio. Mae digwyddiadau y gellir eu harchebu ar-lein yn TicketSource, thealberthall.co.uk/tickets.

Gweld Telerau ac Amodau’r Swyddfa Docynnau