fbpx

Telerau ac Amodau Gwefan

Telerau

Trwy gyrchu’r wefan yn thealberthall.co.uk, thealberthall.org.uk, accessible-cinema.co.uk, neu ein his-barthau, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau gwasanaeth hyn, yr holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys, ac yn cytuno eich bod yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau lleol cymwys. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o’r telerau hyn, fe’ch gwaharddir rhag defnyddio neu gyrchu’r wefan hon. Mae’r deunyddiau a gynhwysir ar y wefan hon wedi’u gwarchod gan gyfraith hawlfraint a nod masnach cymwys.

Defnyddiwch Drwydded

 1. Rhoddir caniatâd i lawrlwytho dros dro un copi o’r deunyddiau (gwybodaeth neu feddalwedd) ar wefan Neuadd Albert ar gyfer gwylio darfodol personol, anfasnachol yn unig. Dyfarnu trwydded yw hwn, nid trosglwyddiad teitl, ac o dan y drwydded hon ni chewch:
  1. addasu neu gopïo’r deunyddiau;
  2. defnyddio’r deunyddiau at unrhyw bwrpas masnachol, neu ar gyfer unrhyw arddangosfa gyhoeddus (masnachol neu anfasnachol);
  3. ceisio dadgrynhoi neu wrthdroi peiriannydd unrhyw feddalwedd sydd ar wefan Neuadd Albert;
  4. tynnu unrhyw hawlfraint neu nodiannau perchnogol eraill o’r deunyddiau; neu
  5. trosglwyddo’r deunyddiau i berson arall neu “ddrych” y deunyddiau ar unrhyw weinydd arall.
 2. Bydd y drwydded hon yn dod i ben yn awtomatig os byddwch yn torri unrhyw un o’r cyfyngiadau hyn a gellir ei therfynu gan Neuadd Albert ar unrhyw adeg. Ar ddiweddu eich gwyliadwriaeth o’r deunyddiau hyn neu ar ddiwedd y drwydded hon, rhaid i chi ddinistrio unrhyw ddeunyddiau a lawrlwythwyd yn eich meddiant p’un ai ar ffurf electronig neu argraffedig.

Ymwadiad

 1. Darperir y deunyddiau ar wefan Neuadd Albert ar sail ‘fel y mae’. Nid yw Neuadd Albert yn gwneud unrhyw warantau, wedi’u mynegi na’u awgrymu, a thrwy hyn yn gwadu ac yn negyddu pob gwarant arall gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwarantau ymhlyg neu amodau masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, neu beidio â thorri eiddo deallusol neu dorri hawliau eraill.
 2. At hynny, nid yw Neuadd Albert yn gwarantu nac yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb, canlyniadau tebygol, neu ddibynadwyedd defnyddio’r deunyddiau ar ei wefan neu fel arall yn ymwneud â deunyddiau o’r fath neu ar unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r wefan hon.

Cyfyngiadau

Ni fydd Neuadd Albert na’i gyflenwyr yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli data neu elw, neu oherwydd ymyrraeth busnes) sy’n deillio o’r defnydd neu’r anallu i ddefnyddio’r deunyddiau ar Neuadd Albert gwefan, hyd yn oed os yw Neuadd Albert neu gynrychiolydd awdurdodedig Neuadd Albert wedi cael gwybod ar lafar neu’n ysgrifenedig am y posibilrwydd o ddifrod o’r fath. Oherwydd nad yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngiadau ar warantau ymhlyg, neu gyfyngiadau atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu atodol, efallai na fydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i chi.

Cywirdeb deunyddiau

Gallai’r deunyddiau sy’n ymddangos ar wefan Neuadd Albert gynnwys gwallau technegol, argraffyddol neu ffotograffig. Nid yw Neuadd Albert yn gwarantu bod unrhyw un o’r deunyddiau ar ei wefan yn gywir, yn gyflawn neu’n gyfredol. Gall Neuadd Albert wneud newidiadau i’r deunyddiau sydd wedi’u cynnwys ar ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Fodd bynnag, nid yw’r Neuadd Albert yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru’r deunyddiau.

Dolenni

Nid yw’r Neuadd Albert wedi adolygu’r holl wefannau sy’n gysylltiedig â’i wefan ac nid yw’n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig o’r fath. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu ardystiad gan
Neuadd Albert y safle. Mae defnyddio unrhyw wefan gysylltiedig o’r fath ar risg y defnyddiwr ei hun.

Addasiadau

Gall Neuadd Albert adolygu’r telerau gwasanaeth hyn ar gyfer ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y fersiwn gyfredol ar y pryd o’r telerau gwasanaeth hyn.

Telerau ac Amodau’r Swyddfa Docynnau

Mae gan Neuadd Albert set o delerau ac amodau ar wahân ar gyfer tocynnau ac archebion Swyddfa Docynnau. Ewch i’n tudalen Telerau ac Amodau’r Swyddfa Docynnau.