fbpx

Cyrraedd Yma

Cyfeiriad:

Neuadd Albert (Theatr),

Ffordd Ithon,

Llandrindod,

Powys

LD1 6AS

Cymru

Cyfarwyddiadau:

O’r Gogledd

Dilynwch yr A483 i mewn i Llandrindod. Ewch ymlaen heibio’r Metropole Hotel ar eich chwith. Byddwch yn dod i gylchfan fach gyda’r Automobile Palace (Tom Norton Limited) yn adeiladu o’ch blaen. Trowch i’r dde wrth y gylchfan ac ewch i fyny Spa Road (A4081). Ewch ymlaen heibio Gwesty’r Commodore, dros y bont reilffordd. Cadwch i’r chwith, nes i chi gyrraedd y gylchfan. Wrth y gylchfan, cymerwch yr 2il allanfa i Ithon Road, gan barhau i ddilyn yr A4081. Mae Neuadd Albert oddeutu 50m o’r gylchfan, ar y chwith.

O’r De

Dilynwch yr A483 i mewn i Llandrindod. Fe welwch y Palas Automobile (Tom Norton Limited) ar eich ochr dde, Trowch i’r chwith wrth y gylchfan fach ac ewch i fyny Spa Road (A4081). Ewch ymlaen heibio Gwesty’r Commodore, dros y bont reilffordd. Cadwch i’r chwith, nes i chi gyrraedd y gylchfan. Wrth y gylchfan, cymerwch yr 2il allanfa i Ithon Road, gan barhau i ddilyn yr A4081. Mae Neuadd Albert oddeutu 50m o’r gylchfan, ar y chwith.

O’r Gorllewin

Dilynwch yr A4081 i mewn i Llandrindod. Cadwch i’r dde ar ôl pont yr afon. Ewch ymlaen ar y ffordd hon, heibio’r fynwent, yr ystâd dai, a’r cae pob tywydd ar y chwith. Dilynwch y ffordd o gwmpas i’r chwith, ac i fyny’r bryn. Mae Neuadd Albert ar y dde, cyn i chi gyrraedd y gylchfan.

Parcio:

Mae Parcio ar y Stryd ar gael ychydig i fyny’r allt, o’r Theatr, fodd bynnag mae’n gyfyngedig, ac mae cyfyngiadau amser arno. Er tawelwch meddwl, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Maes Parcio Talu ac Arddangos yr Awdurdod Lleol, ar y Stryd Fawr (LD1 6BG), taith gerdded fer i ffwrdd o’r theatr. Mae gwefru Cerbydau Trydan (EV) hefyd ar gael ym Maes Parcio’r Stryd Fawr.

Parchwch ein cymdogion, a pheidiwch â pharcio yn yr ardal barcio i breswylwyr yn unig (Gerddi Orchard), dros y ffordd o’r theatr.

Byddwch yn ymwybodol o’n cymdogion

Os ydych chi’n ymweld â’r theatr yn hwyr yn y nos, cofiwch gofio ein cymdogion, a chadwch y sŵn i’r lleiaf posibl. Gofynnwn hefyd i chi beidio â pharcio ar draws mynedfeydd, ar balmentydd, neu yn yr ardal barcio i breswylwyr yn unig (Gerddi Orchard), dros y ffordd o’r theatr.