fbpx

Eich Ymweliad

O ddod o hyd i ni i brynu tocynnau, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymweld â ni.

Os ydych chi’n dod am ymweliad ac eisiau gwybod beth i’w ddisgwyl yna edrychwch ar ein hadran Cwestiynau Cyffredin cyffredinol.

Tra ein bod ni yng nghanol nunlle, rydyn ni’n ddigon hawdd dod o hyd iddo! Dewch o hyd i gyfarwyddiadau manwl, a gwybodaeth barcio yma.

Er ein bod yn theatr Fictoraidd gymharol ddigyffwrdd, rydym wedi ei gwneud yn bosibl i unrhyw un fynychu perfformiad, yn ein hadeilad hardd.

Prynu’ch tocynnau ar gyfer ein Perfformiadau

Eich Diogelwch yn Neuadd Albert

Awditoriwm mawr, ystafell aml-swyddogaeth, a bar; darganfod ein gofodau.

Cymerwch gip ar ein cynllun eistedd, i benderfynu ble rydych chi am eistedd, pan ymwelwch â’r Theatr.

Chwilio am rywbeth i’w wneud, rhywle i fwyta, neu le cyfforddus i orffwys, ar ôl diwrnod o anturiaethu a theatr.