fbpx

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr. Gofynnwn, oni bai mewn sefyllfaoedd brys, mai dim ond rhwng 9am a 6pm y byddwch chi’n ffonio ein gwirfoddolwyr.

Swyddfa Docynnau

Nid oes gan y Neuadd Albert swyddfa docynnau gorfforol, ac rydym yn defnyddio cwmni o’r enw ‘TicketSource’ i redeg ein Swyddfa Docynnau i ni. Os hoffech chi archebu tocynnau isod, defnyddiwch y dolenni TicketSource isod.

📞 Ffôn: 0300 102 4255 – Opsiwn 1

🌐 Gwe: https://thealberthall.co.uk/tickets

Sylwch: Gall ffioedd wneud cais am archebion tocynnau gyda TicketSource, ac rydym yn ymddiheuro am hyn, ond ar hyn o bryd, dyma’r system fwyaf addas ar gyfer y Neuadd Albert. Gallwch ddarllen mwy ar ein tudalen Swyddfa Docynnau .

Ar gyfer Ymholiadau Cyffredinol:

📧 E-bost: croeso@thealberthall.co.uk

🌐 Facebook: @TheAlbertHallLW

📞 Ffôn: 0300 102 4255 – Opsiwn 4 – Jon (ein Cadeirydd) – Sori, dwi ddim yn siarad Cymraeg.

Sylwch: Rydym i gyd yn wirfoddolwyr, ac felly, efallai na fyddwn yn ateb eich e-bost, neges, neu alwad yn syth, ond ein nod yw gwneud hynny, cyn pen 72 awr.

Ar gyfer Ymholiadau Archebu:

Ewch i’n Tudalen Archebu i gael mwy o wybodaeth.

I wneud ymholiad, Cysylltwch â’n Ysgrifennydd Archebu, Ben:

📧 E-bost: booking@thealberthall.co.uk

Oherwydd ymrwymiadau gwaith, nid yw bellach yn bosibl i’r Ysgrifennydd Archebu ateb e-byst, yn ystod y dydd. Gadewch neges, a byddant yn cysylltu â chi, o fewn 72 awr.

Mewn Argyfwng:

📞 0300 102 4255 – Opsiwn 3

– Sori, dwi ddim yn siarad Cymraeg.

Cyfeiriad Post:

Os oes angen i chi bostio unrhyw ohebiaeth i Neuadd Albert, neu Bwyllgor Rheoli Neuadd Albert, cysylltwch â ni, gan ddefnyddio’r manylion uchod. Yna gallwn eich cynghori i ba gyfeiriad i’w anfon.

Gwefeistr:

Os byddwch chi’n darganfod unrhyw broblemau gyda’n gwefan, cysylltwch â’n gwefeistr:

📧 E-bost: webmaster@thealberthall.co.uk