fbpx

Awditoriwm a Llwyfan

Mae ein hawditoriwm a’n llwyfan Fictoraidd yn ofod perfformio hyfryd. Mae’n addas ar gyfer pob math o ddigwyddiadau, gan gynnwys:

 • sioeau drama
 • dramâu teithiol
 • cynyrchiadau cerdd
 • Eisteddfodau
 • cyngherddau, a
 • llawer, llawer mwy.

Mae’r theatr ar gael am brisiau cymedrol, ac mae’n cynnwys y nodweddion canlynol:

 • seddi ar gyfer 439 o bobl (stondinau a balconi)
 • llwyfan
 • ardaloedd adenydd ar ddwy ochr y llwyfan
 • piano trydan
 • system sain sylfaenol, rig goleuo, a bariau llenni (gweler ein manyleb dechnegol am ragor o fanylion)
 • 3 ystafell wisgo – gellir defnyddio’r Neuadd Llai hefyd ar gyfer lle ychwanegol, ond codir tâl am hyn.
 • mynediad uniongyrchol i’r llwyfan trwy ale ochr
 • mynediad i’r anabl i’r awditoriwm
 • cyfleusterau bar – a ddarperir gan Bwyllgor Rheoli Neuadd Albert (DS. efallai y bydd cost ychwanegol am hyn.)

Rydym yn croesawu grwpiau proffesiynol ac amatur.

Rydym hefyd yn falch o gynnal digwyddiadau elusennol.

Mynediad i’r anabl

Yn anffodus nid oes mynediad i’r anabl i’r llwyfan na’r ardaloedd cefn llwyfan.

Archebu

I archebu, neu weld y gost llogi ar gyfer yr awditoriwm a’r llwyfan, ewch i’n tudalen sut i archebu.

Gwybodaeth Dechnegol

Ewch i’n tudalen Dechnegol i weld manylion technegol, a manylebau’r Theatre, ac i lawrlwytho’r cynllun eistedd, neu’r plot goleuo.

Ystafelloedd Gwisgo

Mae gennym dair ystafell wisgo yn Neuadd Albert, ac mae gennym yr opsiwn i ychwanegu’r Neuadd Llai fel man gwisgo ychwanegol. Mae sinc a thoiled mewn dwy allan o’r tair ystafell wisgo, ac mae gan bob un gadeiriau, bachau dillad, arwynebau, socedi a drychau.