fbpx

Pwyllgor

Jon
Cadeirydd / Chair
Email
Hazel
Is-gadeirydd / Vice chair
Email
Sharon
Trysorydd / Treasurer
Email
Cari
Ysgrifennydd / Secretary
Email
Ben
Ysgrifennydd archebu & Technegydd / Booking Secretary & Technical Manager
Booking EmailBooking PageTech Email
Jenny
Rheolwr bar / Bar manager
Email
Ros
Ysgrifennydd Ffrindiau nA / Ah Friends secretary
EmailAh Friends Page
Jo
Aelod Pwyllgor / Committee Member
Email
Kathryn
Aelod Pwyllgor / Committee Member
Email
Sue
Aelod Pwyllgor / Committee Member & Cynrychiolydd Cwmni Theatr | Theatre Company Representative
Email

The committee member list is not exhaustive. Any organisation in Nid yw’r rhestr aelodau pwyllgor yn gynhwysfawr. Gellir cynrychioli unrhyw sefydliad yn Llandrindod ar y pwyllgor. Os hoffai’ch sefydliad gael cynrychiolaeth ar y pwyllgor, cysylltwch â ni.