fbpx

Amdano ein Theatr

IMG_1479
IMG_5852
IMG_4924
IMG_5090
IMG_4938

Mae Neuadd Albert yn theatr Fictoraidd hardd yn Llandrindod. Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol fel neuadd eglwys, a daeth yn theatr ym 1922, gan ychwanegu cyntedd art-deco. Mae tu allan yr adeilad, y cyntedd a’r awditoriwm yn aros hyd heddiw fel yr oeddent bryd hynny.

Prynodd y dref y theatr fel man cymunedol ym 1961. Ym 1985, rhestrwyd y neuadd yn Radd II.

Ar hyn o bryd rheolir y theatr gan bwyllgor bach:

Pwyllgor Rheoli neuadd Albert

Mae’n cynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau o sefydliadau lleol.

Mae yna lawer o ddefnyddwyr Neuadd Albert, gan gynnwys:

 grwpiau dramatig amatur lleol
 Clybiau Ffermwyr Ifanc
 perfformwyr lleol
 clybiau
 ysgolion
 cynyrchiadau a sioeau teithiol.

Mae’r pwyllgor yn awyddus i gynnal cynyrchiadau diddorol ac amrywiol yn y theatr. Mae’r pwyllgor wedi cynnal dau o’i gynyrchiadau ei hun yn ystod y blynyddoedd diwethaf:

 The Addams Family yn 2015, a
 Little Shop of Horrors yn 2017.

Ond gofod cymunedol yw Neuadd Albert. Gall unrhyw un ei logi ar gyfer eu perfformiad neu sioe eu hunain. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cynyrchiadau theatr, gall hefyd gynnwys:

 cyngherddau
 eisteddfodau
 sioeau ffilm
– seremonïau
– cynadleddau (ar ffurf theatr), a
– cyfarfodydd.

Yn ogystal â’r awditoriwm a’r balconi, mae ystafell gyfarfod fach i lawr y grisiau. Fe’i gelwir yn Neuadd Llai, mae’r ystafell hon ar gael ar gyfer partïon bach, ymarferion neu gyfarfodydd. Fe’i defnyddir hefyd fel ystafell wisgo ar gyfer cynyrchiadau gyda chast mawr.

Mae Neuadd Albert yn elusen gofrestredig (rhif elusen 524464). Mae ein hincwm yn deillio o ffioedd llogi a chodi arian. Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein cymuned, defnyddwyr a gwirfoddolwyr i gadw’r theatr yn agored ac yn gyfoes. Cynhaliodd y pwyllgor rheoli ddigwyddiadau codi arian yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys Noson Dalent ym mis Hydref a’r Singalong Nadolig ym mis Rhagfyr.

Mae gennym hefyd grŵp o ffrindiau Y Neuadd Albert – Ffrindiau nA. Maent hefyd yn cyfrannu at ymdrechion codi arian y pwyllgor. Dysgu mwy am yr Ffrindiau nA.

Dysgu mwy amdanom ni: