Cymraeg

Cymraeg

Welsh

Cymraeg / Welsh

Oherwydd mai dim ond grŵp bach o wirfoddolwyr yw pwyllgor rheoli neuadd Albert, ac nad oes unrhyw aelodau’n siaradwyr Cymraeg rhugl, yn anffodus nid oes gennym fersiwn Gymraeg o’n gwefan ar hyn o bryd. Ni allwn fforddio gwasanaeth cyfieithu ar hyn o bryd, ond gobeithiwn yn y dyfodol y bydd hyn yn rhywbeth y gallwn ei gynnig. Os hoffech siarad â ni yn Gymraeg, neu weld rhai tudalennau o’r wefan hon yn Gymraeg, cysylltwch â ni trwy e-bost, croeso@thealberthall.co.uk.

Diolch

Saesneg / English

Due to The Albert Hall Management Committee only being a small group of volunteers, and no members being fluent welsh speakers, we regretfully do not, at present, have a welsh version of our website. We cannot afford a translation service at present, however we hope that in the future, this is something we can offer. Should you wish to talk to us in welsh, or view certain pages of this website in welsh, please contact us via email, croeso@thealberthall.co.uk.

Thanks