Cysylltu â ni

Contact us

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr. Gofynnwn, oni bai mewn sefyllfaoedd brys, mai dim ond rhwng 9am a 7pm y byddwch chi’n ffonio ein gwirfoddolwyr.

Nid yw llawer ohonom yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ond byddwn yn ymdrechu i siarad â chi yn yr iaith o’ch dewis.

Ar gyfer Ymholiadau Cyffredinol:

   E-bost: croeso@thealberthall.co.uk

   Facebook: @AlbertHallTheatre

  Ffôn: 07836 268700 – Jon (ein cadeirydd) – Yn anffodus, dim ond Saesneg y gallaf ei siarad.

Sylwch: Rydyn ni i gyd yn wirfoddolwyr, ac felly, efallai na fyddwn ni’n ateb eich e-bost, neges, neu alwad yn syth, ond rydyn ni’n anelu at wneud hynny, cyn pen 72 awr.

Ar gyfer Ymholiadau Archebu:

Ewch i’n Tudalen Archebu i gael mwy o wybodaeth.

I wneud ymholiad, Cysylltwch â’n Ysgrifennydd Archebu, Ben:

   E-bost: booking@thealberthall.co.uk

  Ffôn: 07974 026548 – Gallaf siarad ychydig yn Gymraeg (Peidiwch â galw ar y penwythnos – diolch)

Sylwch: Oherwydd ymrwymiadau gwaith, efallai na fyddaf yn ateb fy e-byst nac yn ffonio ar unwaith. Gadewch neges, a byddaf yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Mewn Argyfwng:

   01597 824405 (Ros a Mike) – Yn anffodus, dim ond Saesneg y gallaf ei siarad.

   07836 268700 (Jon) – Yn anffodus, dim ond Saesneg y gallaf ei siarad.

   07974 026548 (Ben) – Gallaf siarad ychydig yn Gymraeg

Cyfeiriad post:

Os oes angen i chi bostio unrhyw ohebiaeth i The Albert Hall, neu Bwyllgor Rheoli Albert Hall, cysylltwch â ni, gan ddefnyddio’r manylion uchod. Yna gallwn eich cynghori i ba gyfeiriad i’w anfon.

Gwefeistr:

Os byddwch chi’n darganfod unrhyw broblemau gyda’n gwefan, cysylltwch â’n gwefeistr:

   E-bost: webmaster@thealberthall.co.uk