Wynebau Enwog

Wynebau enwog

Famous Faces

Dros y blynyddoedd, mae Neuadd Albert wedi croesawu nifer o wynebau enwog. Edrychwch isod, a gweld a ydych chi’n adnabod unrhyw un ohonyn nhw.