Cwrdd at y pwyllgor

Meet the Committee

Pwyllgor Rheoli yr Neuadd Albert

Jon
Cadeirydd / Chair
Email
Hazel
Is-gadeirydd / Vice chair (Tremont WI)
Sharon
Trysorydd / Treasurer
Cari
Ysgrifennydd / Secretary (LWTC)
Email
Ben
Ysgrifennydd archebu / Booking secretary
EmailBooking Page
Ros
Ysgrifennydd Ffrindiau nA / Ah Friends secretary
Ah Friends
Jenny
Rheolwr bar / Bar manager

Nid yw rhestr aelodau’r pwyllgor yn gynhwysfawr. Gellir cynrychioli unrhyw sefydliad yn Llandrindod ar y pwyllgor. Os hoffai’ch sefydliad gael cynrychiolaeth ar y pwyllgor, cysylltwch â ni.