Sylwch: Mae’r fersiwn Gymraeg hon o’n Gwefan yn dal i gael ei datblygu. Mae’r holl wybodaeth ar gael ar ein gwefan Saesneg, ond pe bai angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â ni. Diolch i chi am ddeall.

Front Elevation - Upper
Front Left
Auditorium View
Auditorium View
Welcome
About
Darganfynnwch hanes
Neuadd Albert!
Hire
Beth am logi
ar gyfer eich digwyddiad?
y Neuadd Albert
Visit
Ydych chi'n dod i ddigwyddiad yn
y Neuadd Albert?
Lesser Hall
Mae ein
yn wych ar gyfer partïon, cyfarfodydd, cynadleddau, a llawer mwy!
Neuadd Lai
previous arrow
next arrow
Cymraeg

Croeso i

Neuadd Albert!

'Theatr hynaf canol Cymru!'

English

Welcome to

The Albert Hall!

'Mid Wales' Oldest Theatre'


Nesaf i fyny yn Neuadd Albert:

Time: 19:30

Location: Hotel Commodore, LD1 5ER

Fundraiser

Join Marco Whisaw, and Definitely Dolly for an evening of Elton John, and Dolly Parton at The Hotel Commodore. Tickets include a Buffet meal, and raffle tickets will be available to purchase.

Click on the image for more information.Helpwch ni i gadw y Neuadd Albert ar agor

Rydym bob amser yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu Neuadd Albert a’i gadw i redeg ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae ein cronfeydd yn gyfyngedig, felly rydym yn dibynnu ar ein gwirfoddolwyr ymroddedig. Maent yn darparu cefnogaeth ariannol, ac yn gweithio’n galed i gadw’r theatr i redeg.

Ymunwch â ni – dewch yn Ah Friend!

Mae’n costio £12 y flwyddyn – dim ond £1 y mis yw hynny!

Pa ffordd well o gefnogi Neuadd Albert, na thrwy ddod yn Ah Friend! Os hoffech chi ddod yn ffrind i Neuadd Albert, ewch i dudalen AhFriends. Mae’n cynnwys manylion y buddion a sut i arwyddo.

Cyfrannwch i Neuadd Albert

Gall eich cefnogaeth ein helpu i wneud gwahaniaeth yn ein cymuned a chadw’r theatr ryfeddol hon ar agor.

Os hoffech roi rhodd i Neuadd Albert, gallwch gysylltu â ni, neu fynd i’n tudalen rhoi arian Virgin:

Ydych chi’n Gwneud digwyddiad noddedig?

Oeddech chi’n gwybod, gallwch chi roi’r arian rydych chi’n ei godi i Albert Hall. Felly beth ydych chi’n aros amdano, ymwelwch ag arian Virgin yn awr:

Hysbysiadau coronafeirws

Coronavirus announcement

O’r diwedd mae Neuadd Albert yn AILAGOR!!


Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n tudalen Coronavirus.

The Albert Hall is finally REOPENING!!


For the latest information, please visit our Coronavirus page.