Cwrdd at y pwyllgor

Meet the Committee

The Albert Hall Management Committee

Jon
Cadeirydd / Chair
Email
Phil
Is-gadeirydd / Vice chair
Sharon
Trysorydd / Treasurer
Cari
Ysgrifennydd / Secretary
Email
Ben
Ysgrifennydd archebu / Booking secretary
EmailBooking Page
Ros
Ysgrifennydd Ffrindiau nA / Ah Friends secretary
Ah Friends
Andrew
Rheolwr bar / Bar manager
Hazel
Aelod o'r Pwyllgor / Committee Member - Tremont WI
Sam
Aelod o'r Pwyllgor / Committee Member - LWTC

The committee member list is not exhaustive. Any organisation in Llandrindod can be represented on the committee. If your organisation would like to have representation on the committee, please contact us.

Hysbysiadau coronafeirws

Coronavirus announcement

Oherwydd y Pandemig Coronafirws parhaus, mae Albert Hall ar gau ar hyn o bryd.
Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n tudalen Coronavirus.

Due to the ongoing Coronavirus Pandemic, The Albert Hall is currently closed.
For the latest information, please visit our Coronavirus page.